Bestyrelsen og info


Ordinære generalforsamling i Sjelle-Skjørring Idrætsforening den 18-3-2019 kl. 19:00-21:00 i Galten Skovby Kampsport Center, Torvet 2, 8464 Galten  

Dagsorden til den ordinære generalforsamling er, i henhold til vedtægter, følgende:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning om den forløbne sæson til godkendelse.

4. Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse.

5. Behandling af evt. forslag, som er tilstillet bestyrelsesformanden senest 8 dage før

generalforsamlingen.

6. Forslag til kontingentændring.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Karsten Kaspersen
Formand


Indmeldelsesblanket


Sjelle-Skjørring Idætsforering
Galten-Skovby Kampsport Center
Torvet 2 C
8464 Galten

CVR: 30308549

ssifjudo@gmail.comKonstituret formand Karsten Kaspersen
40 70 14 38

Næstformand Rasmus Fabian

Kasserer Flemming Pedersen
29 22 75 74

Bestyrelsesmedlem Bo Rennison


Referat: Ekstraordinær generalforsamling 14.03.18


Denne hjemmeside...

Administreres af Anja Rennison. Kontakt vedrørende fejl og mangler foretrækkes via email til ssifjudo@gmail.com